Kunjungan Hormat Presiden Malaysian Hydrographic Society (MyHS)

UTM International Degree Programme (UTM-IDP)

Perjumpaan bersama Pelajar Postgraduate

Tempat : Bilik Seminar T06

Tarikh : 3 Mei 2017

Kunjungan Dekan FGHT ke JUPEM

Seminar Kiblat Ummah 2017

Masjid Intan Abu Bakar, Taman Sri Pulai, Johor Bahru.

Lapan Pelajar FGHT Sertai Program Mobiliti di Sydney

Seramai lapan pelajar Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah) Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah (FGHT), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) mengikuti program mobiliti tindikan penyelidikan selama tiga minggu mulai 2 April lalu di Western Sydney University (WSU), Sydney Australia.

Dekan Fakulti FGHT Profesor Sr Dr. Mohd Razali Mahmud, berkata program kerjasama FGHT dan WSU itu bertujuan melahirkan pelajar yang mampu melaksanakan inovasi penyelidikan yang memiliki keaslian dan novelti yang tinggi.

Menurutnya, selain itu program berkenaan adalah untuk mengembeling bakat pelajar dalam lima teras kecemerlangan antaranya Akademik Nobel dan Kepimpinan yang menjadi misi utama pelajar.

“Keunikan program ini adalah kerana kerjasama padu antara WSU dan FGHT yang telah mendorong fakulti menghantar pelajar dalam usaha menghasilkan inovasi terbaharu, terutama dalam bidang hartanah.

“Program seumpama ini bertujuan untuk dijadikan platform kepada pelajar menjalani pendedahan secara praktikal di peringkat antarabangsa,” katanya.

Profesor Razali berkata, program itu adalah dedikasi pihak UTM sebagai universiti penyelidikan dengan memberi peluang mobiliti bersama rakan strategik di luar negara.

Selain menghadiri kuliah mereka turut menjalankan penyelidikan bersama penyelidik di WSU dan lawatan industri di AMP Capital, Mirvack dan aplikasi Building Information Modelling di Sydney Opera House.

FGHT kerjasama anjur Seminar Marine Spatial Planning

KOTA KINABALU, 8 Mei 2017 –  Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah (FGHT), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) diundang untuk bekerjasama dengan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa  Sabah, dan World Wildlife Fund Malaysia menganjurkan Seminar Marine Spatial Planning, di sini hari ini.

Seminar berkenaan berkaitan kelestarian pentadbiran dan pengurusan kawasan marin, terutama di daerah Semporna dan kawasan marin negeri Sabah.

Pihak FGHT UTM berperanan sebagai pengerusi seminar dan membentangkan tiga kertas kerja berkaitan kelestarian pengurusan kawasan  marin.

FGHT melalui kerjasama dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia membentangkan kertas kerja yang berkaitan.

Seminar itu dihadiri oleh kira-kira 200 peserta dari pelbagai agensi kerajaan pusat, negeri, pihak berkuasa tempatan dan Universiti Malaysia Sabah (UMS).

Menerusi seminar tersebut, kerajaan negeri Sabah amat memerlukan kerjasama dari UTM bagi merealisasikan pelan perancangan spatial kawasan marin di daerah Semporna dan marin di negeri Sabah.

Kerjasama itu akan diteruskan oleh pihak FGHT.

Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2017

Untuk Maklumat Lanjut, bole melayari : http://www.mohe.gov.my/atabm

UTM FGHT Global RoadMap (2017-2019)

Program Transformasi Teknologi Geospatial Merentas Komuniti 2017