Perbincangan dengan Penasihat Agama Dato Noh Gadut & Dato Mufti Johor

Gambar merujuk perbincangan dengan Penasihat Agama Dato Noh Gadut & Dato Mufti Johor berkenaan Sijil Profesional Wakaf.