Projek Perintis Negeri Johor

PROJEK PERINTIS NEGERI JOHOR : TRANFORMASI TEKNOLOGI GEOSPATIAL MERENTAS KOMUNITI

Dirasmikan oleh : Profesor Sr. Dr. Miswan @ Abdul Hakim bin Mohammed (Dekan FGHT)

Tarikh : 11 Mei 2016

Tempat : Dewan Sultan Iskandar, UTM Johor Bahru