VISI

 Keselamatan, Kesihatan & Keceriaan

MISI

 Mewujudkan budaya kerja selamat & sihat

 

OBJEKTIF

 Memenuhi keperluan Akta 514 : Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Melaksanakan arahan Universiti

Menjalankan dan mengkoordinasi aktivit-aktiviti proaktif bagi memastikan persekitaran kerja sentiasa selamat & sihat